Dirk Bauters (geboren op 06 juni 1960) afkomstig uit Lede, wist al vlug dat muziek een belangrijk woord was in zijn leven.

Hij studeerde aan het conservatorium te Gent. Na zijn studies wou hij zijn kennis doorgeven aan andere kinderen en begon les te geven in de muziekacademie van Lede en in het VTI te Aalst. Ondertussen vond hij ook de tijd om als pianist en repetent te werken in het musicalgezelschap van Gent namelijk Theater Arena.

Hier werkte hij met verschillende acteur-zangers die tot nu toe nog altijd gekend en bekend zijn op onze Vlaamse schermen, en misschien ver daarbuiten. Enkele namen: Marijn De Valck, Liliane Dorekens, Karel Deruwe, Katrien Devos, beide Van den Durpels (Kris en Daan) Linda Lepomme en ga zo maar verder…..

Ondertussen was Dirk ook freelance pianist van o.a. Jean Walter, Bob Benny, Will Ferdy, Samantha, Marc Dex, Jules Kabas, Norma Hendy, Jo Leemans, Paul Severs, Willy Sommers, zelfs Eddy Wally en zo vele andere Vlaamse gekende vedetten werden door hem en zijn piano begeleid.

Op vlak van humor leerde hij heel veel van onder meer Staf Permentier, Kees Brug en later Dirk van Vooren, Luc Caals, alsook Jacques Vermeire. Door de samenwerking met al deze gekende artiesten werkte hij ook als publieksopwarmer van TV-programma’s zoals
“De Droomfabriek”, “Blokken”, “Topscore” etc.

Zo kwam de belangstelling van de VRT uit om zijn muzikale kwaliteiten te ontplooien in het programma “Rosa en Modest”.

Plots toonde ook VTM interesse en zij gaven hem de kans om zowel zijn muzikale, als zijn humoristische kant te tonen in het programma “HT&D”. Hij heeft tv en les geven nog een paar jaar kunnen combineren maar al snel moest hij voor één van de twee kiezen. Een moeilijke, verscheurende beslissing!!!!!

De beslissing was gevallen en Dirk besloot om zijn leven verder te zetten met optredens en moppen tappen bij “Ht&d”. Wat hij toen niet wist was dat hij een hele goede keuze had gemaakt.

Na al die tv aanbiedingen wisten de mensen plots wie Dirk Bauters was en wat hij deed. Aanvragen kwamen binnen van West-Vlaanderen
tot in de Limburg en zelfs ver over onze grenzen.

In 2003 kreeg Dirk zijn carrière nog een nieuwe dimensie. Zijn pad kruiste dat van Vanessa Chinitor.
Samen werden en zijn ze nog steeds een onafscheidelijk duo die de mensen doen lachen en laten luisteren naar bloedmooie melodieën.

In maart 2012 werd Dirk als de nieuwe sidekick van Jacques Vermeire gevraagd. Deze “cadeau” greep hij met beide handen.
2 jaar lang heeft de zaalshow "5 voor 12" gelopen en is na 135 vertoningen in september 2014, met veel succes beëindigd. Met de show zijn er maar liefst meer dan 70.000 mensen komen kijken.
De 2de zaalshow “veel vijven en zessen” was ook een groot succes met uitverkochte zalen. Tot eind juni 2016 kon je deze nieuwe zaalshow van Jacques Vermeire met Dirk Bauters bewonderen.

Ondertussen zijn Dirk en Vanessa nog steeds het onafscheidelijke duo die elk feest op zijn kop zetten.

Ook hebben ze zich de laatste jaren gefocust op het organiseren van cruises en reizen. Dit steeds met de nodige animatie.